1. สมัครและหาคู่ตกลง

สมัครง่าย ๆ เพียง 2 คลิก ที่ Line @slaknoi โดยพี่ ๆ สามารถเลือกดูรายการที่มีผู้เสนออยู่ก่อน หากไม่ถูกใจราคาก็สามารถที่จะเสนอราคาเองได้ครับ ผมออกแบบมาให้ง่ายที่สุด หากมีข้อสงสัย สามารถที่ Line @slaknoi ได้เลยนะครับ มีผม และพี่ ๆ ใจดีรอตอบอยู่ครับ

ทดลองใช้เลย ฟรี !!!!

2. วางเงินค้ำประกัน

การวางเงินค้ำประกัน คือ หลักประกันว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะทำตามข้อตกลงที่ให้ระหว่างกัน โดยเงินค้ำประกันนั้นสลากน้อยจะเป็นผู้เก็บรักษาเอาไว้

ข้อตกลงการซื้อขายยกเล่มแบบลูกค้าประจำ มีตั้งแต่ 4 งวด ไปจนถึง 24 งวด เพื่อให้เกิดความสบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งคู่จะวางเงินค้ำประกันข้อตกลง เล่มละ 1,000 บาท และจะได้รับคืนเต็มจำนวนเมื่อครบอายุข้อตกลง แต่หากว่ามีฝ่ายใดผิดข้อตกลง อีกฝ่ายจะได้รับค่าชดเชยก้อนนี้ไปแทนครับ 

3. ผู้ซื้อโอนเงิน ผู้ขายส่งของ

เมื่อจับคู่ข้อตกลงกันได้ ผู้ซื้อมีหน้าที่โอนเงินและผู้ขายมีหน้าที่ส่งของ โดยต้องโอนเงินและส่งของภายในระยะเวลาที่กำหนด

เช่น หากเป็นงวดวันที่ 16 ผู้ซื้อต้องโอนเงินก่อนวันที่ 1 ผู้ขายสลากโควต้าต้องส่งของไม่เกิน วันที่ 4 และผู้ขายสลากเสรีต้องส่งของไม่เกินวันที่ 7 นะครับ

การโอนเงินค่าสลาก หากตกลงกันไว้ที่ราคาเล่มละ 7,500 บาท จำนวน 2 เล่ม รวมเป็นเงิน 15,000 บาท ผู้ซื้อจะโอน 14,900 บาทก่อน และอีก 100 บาท จะจ่ายเป็นเงินสดกับพนักงานส่งสลาก ตอนตรวจรับสลากที่หน้าบ้านนะครับ

สลากน้อยรับสลากถึงหน้าร้าน ส่งถึงหน้าบ้าน สะดวกสบาย ปลอดภัยครับ

4. ผู้ซื้อตรวจสอบสลาก

การรับสลากจำเป็นต้องรับสลากเองกับมือและชำระเงินปลายทางในส่วนที่เหลือ เพราะจะได้มีการตรวจสอบสลากว่าถูกต้องตามที่ตกลงกันหรือไม่ หากไม่ตรงกับที่ตกลง พี่ ๆ สามารถปฏิเสธการรับได้ และสลากน้อยจะทำการโอนเงินคืนเต็มจำนวน แต่ถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้องก็สามารถชำระเงินสด 100 บาท แล้วนำสลากออกไปลุ้นได้เลยครับ

ที่สลากน้อยแบ่งการจ่ายค่าสลากเป็น 2 ส่วน คือโอนและเก็บปลายทางร่วมกัน เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของพี่ ๆ นะครับ

สลากน้อยมีประกันสินค้า จ่ายเงินให้เต็ม ในกรณีที่สลากสูญหายระหว่างการขนส่ง มั่นใจได้ว่าสลากและเงินของพี่จะถูกดูแลอย่างดีครับ

5. ผู้ขายได้รับเงิน

เมื่อผู้ซื้อได้รับสลากแล้ว ผู้ขายจะได้รับเงินไม่เกิน 1-2 วันทำการครับ เชิญพี่ ๆ ใช้บริการครับ

Line @slaknoi